Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

FAIR TRAVEL (KvK nr. 000009916245) is aangesloten bij SGR, onder deelnemersnummer 3229. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (gekoppeld met deze link. www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR- garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” 

De SGR garantie geldt echter niet voor vliegtickets per lijndienst en voor autohuur tenzij deze prestaties integraal onderdeel van een pakketreis uitmaken.
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van het SGR.

SGR-Deelnemer