FAIR TRAVEL (KvK 0909419) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

CFR Logo kleur jpg

Waarvoor is het calamiteitenfonds?
Wanneer tijdens uw reis zich op uw bestemming een natuurramp voordoet. Of er breken ernstige onlusten uit. Het kan zijn dat daardoor uw reisprogramma moet worden aangepast. Of dat u naar een ander hotel moet worden gebracht. Soms moet een reis zelfs worden afgebroken en moet u eerder terug naar huis.

Het Calamiteitenfonds betaalt de extra kosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen.
Als er ergens ter wereld een calamiteit dreigt, bijvoorbeeld een orkaan die in de richting van een toeristische bestemming gaat, dan kan een zogenaamde dekkingsbeperking worden ingesteld. De garantie van het Calamiteitenfonds wordt dan ingetrokken. U kunt dan uw reis vanaf 30 dagen voor vertrek kosteloos annuleren. De reisorganisator betaalt in dat geval uw geld terug.
Maar let op: alleen wanneer u boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij het Calamiteitenfonds kunt u aanspraak maken op de genoemde regelingen! Voor slechts € 2,50 per boeking bent u tot een gezelschap van 9 personen verzekerd. Altijd doen dus.
Meer weten? Wilt u meer weten over de garantie van het Calamiteitenfonds, lees dan de volledige garantieregeling door. Of kijk ook eens bij de veel gestelde vragen.

“Op onze overeenkomsten zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, gevestigd te Rotterdam, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij het Calamiteitenfonds ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan het Calamiteitenfonds onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl.”

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de via deze internetsite gepubliceerde en geboekte reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.